Általános szerződési és felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Attraktív internetes áruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Felhasználók rendelkezésére áll.

A honlap teljeskörű üzemeltetője

Attraktív Reklámügynökség és Nyomdaipari Ec.

Központi ügyfélszolgálat címe:
8000, Székesfehérvár, Kisteleki u. 99.
Telefon: (22) 503-880, (70) 381-8630, 576-2141
E-mail cím: [email protected]

Nyitvatartási idő:
hétfőtől-péntekig 8:00-17.30
Rendkívüli esetben telefonon történő egyeztetés esetén más időpontokban is.

A szerződés tárgya

A Felhasználó saját tulajdonát képező vagy harmadik személy szerzői jogával nem terhelt digitális fényképekről papír alapú képeket tartalmazó nyomdaipari termék előállításával, valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatások (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) nyújtásával és szállításával bízza meg az Üzemeltetőt. Az Attraktiv-reklam.hu által üzemeltetett internetes áruházában található valamennyi árucikk jellemzői az adott árucikkhez tartozó leírásból tudható meg. A Szolgáltató honlapjára navigálással szolgáltatás igénybevételével és a Regisztrációval a felhasználó, a jelen Szerződési Feltételek valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezően elfogadja. Szolgáltatás nyújtására irányuló, illetve díjfizetési kötelezettség a Megrendelés E-mailen történő visszaigazolásával jön létre.

Megrendelések leadása

A Szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató weboldalán a megfelelő gombra történő kattintással rendelheti meg a Felhasználó. A Felhasználónak lehetősége van megrendelt könyvek darabszámának beállítására, illetve amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító kóddal, ennek felhasználására. A rendelési felületen feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák az esetlegesen rendelt futárszolgálati díjat, amelynek mindenkori összege a Szolgáltató honlapján kerül feltüntetésre. A rendelési felületen kiválasztható az elkészült fotókönyvek átvételének módja. A Szolgáltató lehetőséget biztosít üzlethelyiségében történő, valamint házhoz szállítással történő átvételre. A Felhasználó szavatol a számlázási és szállítási adatok és más általa megadott adatok helyességéért.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 16 óra között történik. A Szolgáltató rendszere ezen időtartamon kívül is fogadja a megrendeléseket, ezen megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg. A megrendelés befogadásáról a Szolgáltató emailben visszaigazolást küld.

A megrendelés automatikus visszaigazolása nem minősül a megrendelés elfogadásának, a megrendelés elfogadásához a visszaigazolást követő megerősítő email szükséges, amellyel a szerződés létrejön.

Árak

A Szolgáltatás a Szolgáltató weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes díjszabás szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, és egyéb árösszetevőkből áll. Az ár minden esetben tartalmazza valamennyi adó és járulék terhet. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Felhasználót azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az díjszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni. Amennyiben más fizetőeszközzel kíván fizetni – korábban megvásárolt ajándékutalvány vagy kupon – annak érvényességéről a Felhasználó felelőssége tájékozódni. Érvénytelen fizetőeszköz esetén a Szolgáltató normál árat számolja fel. Amennyiben a Felhasználó az elkészült terméket a Szolgáltató üzlethelyiségében személyesen veszi át, úgy szállítási költség nem terheli a Felhasználót.

Elállási Jog

A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a nyomdatermékek a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet részletezett elállási jog a Szolgáltató internetes áruházban elérhető termékek esetében nem illeti meg a vásárlót, mert minden termék a vásárló személyéhez kötött, a vásárló utasításai alapján, kifejezett kérésére, a vásárló saját digitális fotóival ellátva kerül legyártásra. A visszaigazolt megrendelések lemondására írában van lehetőség, a visszaigazolástól számított 24 órán belül! A megrendelés törlése akkor történik meg, ha azt írásban visszaigazoltuk.

Szállítás

A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltérően nem állapodott meg. A Szolgáltató részteljesítésre jogosult. A Szolgáltató szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Felhasználót, kivéve a Szolgáltató súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Felhasználó az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. A Szolgáltató megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles. Az áru postai vagy futárszolgálattal történő elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Felhasználóra. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Felhasználó nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, a Szolgáltató határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Fizetési Feltételek

A nyomdaipari kidolgozási megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében, illetőleg postai kézbesítés vagy futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítőtől vagy futártól történő átvételekor kell megfizetni. A Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvétel esetén a díjak az üzlethelyiségben fizetendők. A Szolgáltató egyes esetekben jogosult a Szolgáltatás nyújtását a díjak előzetes megfizetéséhez, a díjak Szolgáltatóhoz történő beérkezéséhez kötni. Előre fizetés esetén kizárólag banki átutalást és bankkártyás fizetést fogadunk el!

Bankszámlára beérkező készpénz befizetést nem áll módunkban elfogadni!

A megrendelésekről pdf alapú elektronikus számlát állítunk ki, és azt a megrendelés átvételét követően e-mailben küldjük ki az ügyfelek részére.Az EU számlázási irányelve alapján Magyarország is megszüntette az elektronikus aláírási kötelmet, így nem kell digitálisan aláírni az elektronikus számlát.
A PDF formátumban kinyomtatott számla e-mailben továbbítható, vagy egy felületről a letöltése engedélyezhető. A számla ebben a formátumban is hiteles, nem kell elektronikus aláírással ellátva tárolni. Az elektronikus formában létező PDF számla bármikor kinyomtatható, és így papíralapon is hiteles dokumentuma a teljesítésnek.

Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése lenne, hívja ügyfélszolgálatunkat!

Házhoz szállítás díjszabása

A házhoz szállítás mindenkori díjszabása a Szolgáltató weboldalán tekinthető meg. A díjszabásban feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Megrendelés leadásakor megjelölt helyen és időben gondoskodik a küldemény átvételéről és a fizetendő díjak kiegyenlítéséről. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni. A Szolgáltató jogosult a csomag ismételt elküldését megtagadni a csomag ellenértékének előre történő átutalásának hiánytalan beérkeztéig.

Tulajdonjog fenntartás

A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig a Szolgáltató az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Tárolás

Ügyfél a kész munkát köteles átvenni és a szolgáltatás díját megfizetni. Az elkészült munkákat 3 hónapig őrizzük meg.

Szavatosság

Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, feltüntetett paraméterek hiányában pedig a digitális fényképkidolgozás és –feldolgozás műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Felhasználó az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Felhasználó árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Felhasználónak visszafizetésre kerül, és a Szolgáltató az Árunak a Felhasználó részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles. A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. A fotókönyv oldalai és borítói HP Indigo digitális nyomdagéppel készülnek. A feltöltött digitális fotókon korrekció nem történik. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a levilágítás színmenedzsmenttel történik, a nyomatok minősége folyamatosan azonos. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezőgép kijelzőjén, a számítógép monitorján, a tv-képenyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A szerkesztő szoftverrel megszerkesztett oldalak széléből a gyártás során néhány milliméter lemarad. A kész könyv kisebb lesz, mint a szoftverben látható oldalak. Rendkívül fontos részletet ne helyezzen az oldal legszélére, mert a gyártás során lemaradhat.

Felelősség

Az adatoknak a Felhasználó, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Felhasználót ért kárért Szolgáltató felelősséget nem vállalunk. Szolgáltató a részére esetlegesen átadott film, eredeti minta, adathordozó, küldött adatok, vagy kész munkák, vagy egyéb anyagok elvesztése, megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében a Szolgáltató az adott adat anyagköltségének megtérítését, illetőleg a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

Adatvédelem, Adatbiztonság

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítésre kerüljön. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. A Szolgáltató valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos elévülési idő még nem telt el, vagy hatósági vagy más eljárás van folyamatban a Megrendeléssel kapcsolatban. Az ügyfél által továbbított képadatokat a Megrendelést teljesítését követően a Szolgáltató nem köteles megőrizni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételekkel együtt alkalmazandó a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata, mely az adatkezelés, az adatvédelem, és az adatbiztonság tárgyában a részletes szabályokat tartalmazza. Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Felhasználó adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Hírlevél

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a regisztrációt követően, évi egy-két alkalommal hírlevélben kap értesítést az aktuális kedvezményekről, új termékek bevezetéséről.A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. Erre minden esetben lehetősége van, az aktuális hírlevélben elküldött link használatával.

Megadott adatok módosítása

A megadott adatok bejelentkezés után a felső menüsorban található „Adataim” menüpont alatt bármikor módosíthatók. Az adatok átírása után meg kell nyomni az „adatok módosítása” gombot és a változtatások mentésre kerülnek.

Szerzői jogok, büntetőjog

A továbbított képadatok tartalmáért a Felhasználó felelős. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által szolgáltatott adatok vizsgálatára különösen jogszerűségi, illetve harmadik személyek jogainak sérelmére vonatkozó szempontú vizsgálatára. Amennyiben a Szolgáltató ezen körülményeket vizsgálja, úgy az ezzel kapcsolatban meghozott döntéséért Szolgáltató nem felelős, a Felhasználót nem mentesíti a harmadik személlyel vagy a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei alól. Felhasználó szavatolja, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tehet az illetékes bűnüldöző szervnél. Felhasználó köteles Felhasználó köteles az általa szolgáltatott adatokkal (ideértve különösen képek) jogellenességéből, harmadik fél általi jogellenessé minősítéséből, jogszerűségének vitatásából eredően a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség haladéktalan megtérítésére. A kártérítési kötelezettség kiterjed különösen az elmaradt haszonra (különösen esetleges lefoglalásból eredően eszközök használaton kívülisége, kiesett munkaidő).

Szellemi tulajdon

A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog

Jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozik a felmerült jogviták rendezése. A viták igazságszolgáltatási úton történő rendezésére – hatáskörtől függően – arra az esetre, amennyiben nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság lenne illetékes, úgy a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az illetékes. Jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai alkalmazandók.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.